Voorbewerken

Nadat uw auto is uitgedeukt en gericht worden de te spuiten delen ontvet en afgeplakt. Voordat we uw auto kunnen lakken wordt deze zorgvuldig geschuurd en worden de laatste oneffenheden geplamuurd en nuances gemodelleerd. Als dit proces is voltooid, worden de te spuiten onderdelen voorzien van een grondlaag. Tot slot worden de onderdelen opnieuw ontvet en afgeplakt.

Plamuur

Share on FacebookGoogle+Share on LinkedIn